คนเก่งของเรา - GAT เชื่อมโยง และความถนัดทางแพทย์ | โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์
คนเก่งของเราวิชาGAT เชื่อมโยง และความถนัดทางแพทย์
ค้นหาคนเก่ง
  • ณิชกานต์ มหิทธิมหาวงศ์
    โรงเรียน ราชินีบน
    GAT เชื่อมโยงได้ 150 คะแนน GAT แพทย์ 100 คะแนน สอบติดคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กชกร งามสงวนตระกูล
    โรงเรียน ศึกษานารี
    GAT เชื่อโยงได้ 150 คะแนน GAT แพทย์ได้ 100 คะแนน สอบติดคณะ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
loading
loading
เพิ่มในตะกร้าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
น้องนาโน
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ผ่านน้องนาโนได้เลยครับ
ถาม "น้องนาโน"
×